javidhero

javidhero

اس ام اس – خیانت در عشق

اس ام اس – خیانت در عشق

اس ام اس - خیانت در عشق

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

ای نا رفیق  به کدامین گناه نا کرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت را

خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم  کسی جز تو نبود

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

محبت به نامرد کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت

برادر جان مرا نا مردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی

زند نامرد ناکس خنجر از پشت

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

به نامردمان مهر کردم بسی

نچیدم گل مردمی از کسی

بسا کس که از پا در افتاده بود

سراسر توان را زکف داده بود

به حیلت گری خنجر از پشت زد

بخونم ز نا مردی انگشت زد

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره یه جوان مرد درآمدی

نفرین بر آن مرامت که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

همه از مرگ می ترسن من از رفیق نا مرد

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

.

اس ام اس – خیانت در عشق

.

 

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

کم رنگ است ولی دورنگ نیست

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 22:51  توسط javidhero  |